2017 log. (→)
game
Izumi(bunaru) / Tanizaki(bunaru) / Osaki(bunaru) / Satou(bunaru) / Kobayashi(bunaru) / Oda(bunaru) / Takamura(bunaru) / Tokuda(bunaru) / Kawabata(bunaru) / Shiga & Kobayashi(bunaru) / Tokuda & Izumi(bunaru) /
Kajii(bunaru) /
January(ansta) / February(ansta) / Sertember(ansta) / Octorber(ansta) / November(ansta) / Hbiki(ansta) / Tenshoin & Hibiki(ansta) /
guda♀ & gankutuou(fate) / guda♀ & Merlin(fate) / Mary(fate) / Arthur(fate) /
Firiana & Crowdia(cc) / Izuminokami(touken) / itaru(a3) / Sakyo & Izumi(***) / Alice & Pias(alice in *** land) / ___(***) / Kasan & Kitahara(touken×bunaru) / Ilia & Takamura(yume100×bunaru) /

2016 log. (→)
game
April(ansta) / May(ansta) / June(ansta) / July(ansta) / August(ansta) /
Simazaki(bunaru) / Kitahara(bunaru) / Dazai(bunaru) /
Glacia(yume100) /
Al & Efi(lieat) /
Ten & Riku(i7) /
others
Watson & Friday(shitei) / Mahiru(seraph) / Atsushi & Akutagawa(bunsto) /

2015 log. (→)
jc
Guren & Mahiru(seraph) / Shinya & Guren(seraph) / Micaela(seraph) /
Okita(gintama) /
game
Aoe & Namazuo(toukenranbu) / Kasyu & Mikazuki & Nakigitsune(toukenranbu) / Izuminokami & Horikawa(toukenranbu) / first_members(toukenranbu) /
Hasumi & Tensyoin & Hibiki(ansta) /
Julius(alice in the *** word) / Fujita(meikoi) /
Berndt & Ange(gensouotome) /
novel
Kasuka & Ruri(drrr) / Ruri(drrr) /
Accelerator(index) /
others
Tsunemori & Ginoza(pp) / Yona(yona) / Izumi & Hiroomi & Mitsuki(kyokai) /

2014 log. (→)
jc
Kageyama(hq) / Tsukishima(hq) / Oikawa & Kageyama(hq) /
Akashi & Oikawa(kuroko & hq) /
game
Leo & Efi(lieat) / Hal & Efi(lieat) / Teo & Efi(lieat) /
___(alice mare) / coco & ___(bury) /
Indou(cc) /
others
Halloween night(sh) / LLF & Liserotte(vvv) / Inugami & Kokkuri(ggkk) / Anna & Munakata(k) /
voice
CV Ishikawa.K(voice) /